Frissítve:
2021-12-01

"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
"
Juhász Gyula: Trianon

  

Isten hozta a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség honlapján!

2021

 

 

ZOOM csatlakozáshoz leírás


 

„A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten!” (2Kor 9,6)


Főbb híreink

 

 

  Oklevelek  
  HITOKTATÁS  
  Körlevelek - Magazinok  
  Online források  
  Evangélikus élet 35-36  
  Evangélikus élet 33-34  
2021. december 4

Magyar Mártírok Emlékistentisztelete
Strängnäs

14 óra

 


 

 

Istentiszteleteink 2021

***

Figyelem!

Aki I-pad vagy telefonon szeretné kinyítni

a fenti linket, az hosszas gombnyomás után válassza

az "új oldal" megnyítást.

 

***

***

 

***

 
 

Örömmel értessitünk benneteket, hogy 2020 december 10-e óta van az egyházunknak SWISH száma és ehhez kapcsolódó QR kódja is. Igy könnyebben be tudjátok küldeni a perselypént a központi pénztárba.

Az Istentiszteleteken (amikor újra beindulnak) ki lehet tenni ezt a számot és kódot, hogy akinél nincs készpénz, azoknak is legyen lehetösége támogatni egyházunkat.

Az egyházi járulékot is lehet swishelni.  Kérünk benneteket, hogy minden alkalommal írjátok meg üzenetben, hogy milyen célra swisheltek: perselypénz, egyházfenntatási járulék, ajándék stb.

SWISH szám: 123 648 7490

 

 

***

Tångagärde
Tångagärdei Gyülekezeti Otthon - szállásdíj helyett kért adomány (táblázat)
Tångagärdei Gyülekezeti Otthon házirendje

 

 

 


 

 

  

"Összegyûjtöm nyájam maradékát minden országból,

ahová szétszórtam õket, és visszaterelem legelõjükre,

ahol szaporodni és sokasodni fognak."

(Jeremiás 23, 3)

 

Skandináviában és a Baltikumban (Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Észtország) becslések szerint mintegy 30-35.000 magyar, illetve magyar származású személy élhet. Vallási-felekezeti megoszlás szerint ezeknek körülbelül egyharmada - 10-12.000 lélek - elméletileg a magyar történelmi protestáns egyházak (református, evangélikus, unitárius) valamelyikéhez kéne tartozzon, gyakorlatilag azonban csupán néhány ezerre tehetõ azoknak száma, akik magyarságukat és hitüket itt is hûséggel õrzik.

 

E néhány ezer hûséges lélek között szolgál Isten igéjének magyarnyelvû hirdetésével a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, mely 1957-es megalakulását követõen folyamatosan hívja és gyûjti egybe nemzetünknek e távoli tájakra sodródott tagjait. Úgy gyûjti egybe, mint aratáskor szokták a levágott gabonát összeszedni és kévébe kötni, hogy ne szóródjon szét.

 

Honlapunk KÉVE címét örököltük, ugyanis húsz évvel ezelõtt elõdeink ezt a címet adták gyülekezeti értesítõjüknek. Egy évtizeddel késõbb, mikor az értesítõbõl folyóiratot hoztunk létre (1993), magunk is megtartottuk a KÉVE címet, kiegészítve azt az "új" szóval, jelezve, hogy itt valaminek a folytatása mellett mégis egyfajta megújulásról van szó. Hadd idézzünk hát az Új Kéve elsõ számából.

 

"Szimbolikussá vált a mi számunkra is a kéve, mert az a néhány maroknyi, kalászos gabonából álló, sodrott szalmával összekötözött nyaláb az együvé tartozást fejezi ki, egységet jelképez. A jó termés legkisebb egységét, a hívõ, keresztény világ egyik nagyon kicsiny egységét, vagy népünknek bár szétszóratott, levágatott, mégis összegyûjtött és egybekötözött kis egységét.

Így válik a KÉVE a mi svédországi magyar protestáns gyülekezeteink és magyar közösségeink összeköttetésének, együvé tartozásának jelképévé. Szeretnénk, ha ez a lap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt."

 

Szeretnénk, ha az elméletileg ma már mindenkit elérõ technikai áldás, az internet révén ez a honlap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt. Szeretnénk, ha a KÉVE világhálós honlap összekötné a mintegy öt és fél ezernyi hívünket, akiknek egy részéhez csak az írott szó révén szólhatunk. Szeretnénk, ha közös fóruma lehetne mindazoknak, akik - tizenöt svédországi gyülekezetbe szervezetten, valamint a finnországi és észtországi gyülekezetekbe tömörülten, avagy az évek óta pásztor nélkül maradt norvégiai, és a már régen elsorvadt dániai gyülekezetbõl még megmaradtakkal együtt - "hetedhét országba" szétszóródva élnek. Szeretnénk, ha az ökumené szellemében a KÉVE honlap is összekötõ kapocs lehetne reformátusok és evangélikusok, unitáriusok és baptisták, egyáltalán protestánsok és katolikusok között. Azt is szeretnénk, ha a KÉVE összekötõ lehetne a régebben és újabban kivándoroltak, negyvenhetesek és ötvenhatosok, dunántúliak és erdélyiek, kárpátaljaiak és felvidékiek, vajdaságiak és õrvidékiek, az északi országokba kerültek és a szülõföldön maradottak, mindazok között, akik hiszik és vallják, hogy együvé tartoznak.   

Útjára indítjuk hát honlapunkat, hogy írástól írásig, képernyõtõl képernyõig, háztól házig és lélektõl lélekig való útjára - kérjük - kísérje Isten áldása!

 

Olvasóinkat kérjük, tekintsenek el a honlap szerkesztésekor óhatatlanul becsúszó - elsõsorban mûszaki jellegû - hibáktól. A fejléc alatti fejezetcímekre kattintva újabb lapok nyílnak meg,  ezeknek tartalomjegyzékében válogatva továbbiak jönnek elõ, de  a szövegen belül is kiemelt (hivatkozásokkal ellátott) szavakra kattintva is újabb meg újabb ablakok nyílnak, azokban szövegek, képek, információk követik egymást.

 

Kérjük, tekintsék meg és fogadják szeretettel honlapunkat. Tanácsaikat, észrevételeiket köszönettel fogadjuk.

 

              


 

 

A honlap gazdája:
a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség

 

Elérhetõségünk:

Lelkészi hivatal postai címe: Ungerska Protestantiska Samfundet
Tångagärde 136
523 98  HÖKERUM
Sverige/Sweden/Svédország
Telefon: +46
Mobil: +46 76 627 80  84   
E-posta: smapek.parokia@gmail.com

 

SWISH szám: 123 648 7490

SMAPEK Plusgiro: 602047-3
Tångagärde Plusgiro: 25534-9  A honlap szerkesztője: ifj. Vaszi Árpád