Lelki táplálék

„Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. […] mind ettek, és jóllaktak.”

(Mk 6,41–42)


Hálát adok, Uram, mert megkínálsz engem az élettel. Köszönöm neked, hogy megadod mindazt, amire szükségem van. Kérlek, Istenem, adj felelősségérzetet, és ne engedd, hogy elmenjek embertársaim mellett, akik szűkölködnek, és naponta éppen csak egy-két falat jut számukra. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.  

*

Ámen

 
***

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)