Lőrincz Attila

 

 

Lőrincz Attila Tibor református lelkipásztor vagyok. Erdélyben, a Mezőség szélén, Szamosújváron születtem 1978 augusztus 28-án, egy három gyerekes család második gyermekeként.
Szülővárosomban nevelkedtem, itt végeztem iskolai tanulmányaimat és érettségiztem. Gyermekkoromban, már 5-6 évesen eldöntöttem, hogy lelkipásztor leszek. A nyári vakációkat általában a nagyszülőknél töltöttem, ahol rendszeres vasárnapi program volt az istentiszteleten való részvétel. Nagy hatást gyakoroltak rám az ott szolgáló lelkipásztorok, de leginkább a nagyszülők kitartó és mély hite. Ezért, nagyon gyorsan megerősödőtt bennem a lelkészi szolgálatra való elhívatástudat.
Isten a szükséges tálentumokat és az áldását is megadta törekvésemre és elhatározásomra. 2009-ben végeztem teológiai tanulmányaimat, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. 2010 nyarán kötöttünk házasságot feleségemmel, Melindával, de sajnos ez idáig a gyermekáldás elmaradt. Feleségem szociális munkásként, kollégiumi felügyelőként, valamint gyógyszertári asszisztensként dolgozott.
 2009 szeptemberétől két gyülekezetben végeztem szolgálatot. 13 év alatt sok tapasztalatot gyűjtöttem kisebbségi téren, úgy vallási, mint nemzetiségi vonatkozásban, ugyanis mind a két szolgálati helyemen elenyésző kisebbségben élnek a magyar reformátusok. Ilyen körülmények között nagy kihívást jelentett megküzdeni a magyar identításért és megtartani  híveinkben a nemzeti öntudatot. Reményik Sándor meghagyta, hogy ne hagyjuk a templomot és az iskolát, mert való igaz, hogy e két pilléren áll a megmaradás. Sajnos Svédországban a megmaradás két pillére közül az egyik, a magyar iskola hiányzik. Ezért kitűzőtt célom, hogy egy nagyon erős és összetartó templomi közösséget alkossunk Isten Igéjére figyelve, így elősegítve nemcsak a távolban élő, egy pilléren álló magyarságunk megmaradását, hanem hitben való megmaradását is. Remélem, ezt a törekvésemet Isten megáldja és az egész gyülekezet segítségemre lesz célom megvalósításában. Bízom abban, hogy az eddig szerzett jó és rossz, szép és olykor keserű tapasztalatokat Istentől kapott bölcseséggel úgy fogom tudni kamatoztatni, hogy Isten szent nevére térjen dicséret és dicsőség, mireánk pedig az Ő áldása.
Egykor azt mondta Jézus az Ő tanítványainak, amikor elküldte őket szolgálni: „Valaki azért, vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt” (Mt. 10,32-33). Ez az Ige buzdítson és késztessen minket is arra, hogy az Úrtól kapott képességeinkkel szolgáljunk Isten dicsőségére és embertársaink javára!
Isten áldása legyen Anyaszentegyházunkon, szolgátunkon és életünkön, hogy hitünkben gyarapodjunk és erősödjünk!
Tisztelettel,
Lőrincz Attila lelkipásztor

 

 

Lőrincz Attila

Református lelkész

 

Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség 

S-523 98 HÖKERUM Tangagärde 136

e-posta cím: attila.smapek.parokia@gmail.com

Telefon: +46 70 695 59 05