Április-ra kiválasztott ige

"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket"

(1PT 3,18)

Egész életünkben döntéshelyzetekbe kényszerülünk a parányi dolgoktól kezdve a nagy horderejű helyzetekig. Óvodáskorban megtanuljuk, mi a felelősség, és jó esetben végigkísér minket egész életünkön, hogy felelősek vagyunk döntéseinkért és azokból következő cselekedeteinkért, amelyek hatással vannak ránk és a környezetünkben élőkre. Sokszor érezhetjük kiszolgáltatottnak magunkat, hiszen nem lehetünk soha biztosak abban, hogy a legátgondoltabb, legkörültekintőbb döntéseinknek – habár számba vettük a lehetséges kimeneteleket – pontosan milyen következményei lehetnek. Vagy jól sikerülnek, vagy nem – ijesztő bizonytalanság ez az ember életében. Milyen fontos az embernek mindez, pedig milyen kicsi a világmindenséghez képest, amelyben él! 
Isten döntése volt, hogy legyen világ, legyen föld, legyen ember, aki ajándékba kapja az életet és a helyet, ahol élhet. Isten döntése volt az is, hogy megmenti a bűn sötétségébe tévedt embert. Ez a döntés volt a kereszt. A feltámadás fénye pedig beragyogta és beragyogja most is a mindenséget és a benne élő embert. Isten döntése az egész világra kihat, nem tesz kivételt. Ezért élhetünk mi is ebben az időben ezen a földön, kegyelemből és szeretetből, az örök élet reménységével a szívünkben. Isten az ember mellett döntött. Te hogy döntesz, testvérem?

*

Mennyei Atyánk! Köszönjük neked a világot, a földet, az életet és embertársainkat, akikkel együtt élhetünk ezen a földön. Köszönjük, hogy mellettünk állsz, hogy mellettünk döntöttél, amikor emberré lettél, és Krisztus keresztjével, majd a feltámadás fényével biztosítottál minket megmentő kegyelmedről. Kérünk, adj erőt és kitartást földi életünkhöz, és ne hagyd, hogy letérjünk a feléd vezető útról.

Ámen

 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)